ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ